Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۵ رومی: ۰۸ آگست ۱۴۳۳ خضر: ۱۰۸
۲۹ ذی القعده ۱۴۳۸

۲۱ اگست (اوت) سال ۲۰۱۷ میلادی
۳۰
اسد
مرداد
۱۳۹۶
دوشنبه
۱۵۳ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۲۱۱

هلال ماه ذی الحجه از پس فردا شروع به دیده شدن خواهد كرد.

اوقات اجتماع:

برای افغانستان ۲۳:۰۰،

برای ایران ۲۳:۰۰،

 برای تاجیكستان ۲۳:۳۰

فتح بندر نوارین یونان توسط سلطان بایزید ثانی (بایزید ولی) ۱۵۰۰ میلادی

به آتش كشیده شدن مسجد اقصی توسط یهودیان ۱۹۶۹ میلادی