Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۶ رومی: ۱۰ تشرین اول ۱۴۳۳ خضر: ۱۷۱
۳ صفر ۱۴۳۹

۲۳ اکتوبر (اکتبر) سال ۲۰۱۷ میلادی
۱
عقرب
آبان
۱۳۹۶
دوشنبه
۲۱۶ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۱۴۸

با فضیلت ترین پول، پولی است كه شخص در راه خداوند متعال به بچه ها و فرزندانش استفاده كرده است.

(حدیث شریف)

شروع حرب قِرِم ۱۸۵۳ میلادی