Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۵ رومی: ۱۳ حزیران ۱۴۳۳ خضر: ۵۲
۲ شوال ۱۴۳۸

۲۶ جون (ژوئن) سال ۲۰۱۷ میلادی
۵
سرطان
تیر
۱۳۹۶
دوشنبه
۹۷ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۲۶۷

فاش دارید سلام را بر آنكه بشناسی و بر آنكه نشناسی.

(حدیث شریف)

 دومین روز عید فطر

زمان قلمه زنی چشمی (قلمه از انتهایساقه گیاه) - روز جهانی مبارزه با مواد مخدر