Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۸ رومی: ۰۷ تشرین اول ۱۴۳۵ خضر: ۱۶۸
۲۱ صفر ۱۴۴۱

۲۰ اکتوبر (اکتبر) سال ۲۰۱۹ میلادی
۲۸
میزان
مهر
۱۳۹۸
یکشنبه
۲۱۴ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۱۵۱

امت من امتی مرحومست، عذاب ایشان در دنیا باشد- فتنه و زلزله- و چون روز قیامت آید بدست هر یكی كافری باز دهند و گویند این فداء تست از دوزخ.

-حدیث شریف-

زمان درخت كاری و محكم كاری درخت - كشته شدن قدافی رهبر لیبی ۲۰۱۱ میلادی

دومین پیروزی وارنا ۱۷۷۳ م.- پرواز اولین هواپیمای (اف -۱۶) مونتاژ تركیه ۱۹۸۷ م.