Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۶ رومی: ۱۲ حزیران ۱۴۳۴ خضر: ۵۱
۱۱ شوال ۱۴۳۹

۲۵ جون (ژوئن) سال ۲۰۱۸ میلادی
۴
سرطان
تیر
۱۳۹۷
دوشنبه
۹۷ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۲۶۸

قرآن كریم بخوانید! زیرا قرآن كریم در روز قیامت خوانندگانش را شفاعت خواهد كرد.

(حدیث شریف)