Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۵ رومی: ۱۱ تموز ۱۴۳۳ خضر: ۸۰
۱ ذی القعده ۱۴۳۸

۲۴ جولای (ژوئیه) سال ۲۰۱۷ میلادی
۲
اسد
مرداد
۱۳۹۶
دوشنبه
۱۲۵ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۲۳۹

غیبت حسنات بنده را همچنان نیست كند كه آتش هیزم خشک را.

(حدیث شریف)

آتش سوزی استانبول "۸۰,۰۰۰ خانه سوخت" ۱۶۶۰ میلادی

معاهده لوزان ۱۹۲۳ میلادی – روز روزنامه نگاران