Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۵ رومی: ۰۶ حزیران ۱۴۳۳ خضر: ۴۵
۲۴ رمضان ۱۴۳۸

۱۹ جون (ژوئن) سال ۲۰۱۷ میلادی
۲۹
جوزا
خرداد
۱۳۹۶
دوشنبه
۹۱ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۲۷۴

بدرستیكه بهشت را آراسته میگرداند از سال بسال از برای درآمدن ماه رمضان.

 (حدیث شریف)

گردهمایی ۳۰۰ كشیش در ‘ازنیک’ وكاهش دادن انجیل ها بهچهار عدد ۳۲۵ میلادی

پیروزی استقلال كویت ۱۹۶۱ میلادی